Obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom

U ponedjeljak, 3. prosinca 2018. u zagrebačkoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog je svečano obilježen Međunarodni dan osoba s invaliditetom i dan Ustanove URIHO.

U programu su sudjelovale 34 udruge, uključujući HURID, kroz izložbu radova i predstavljanje svojih projekata i programa, a održan je i okrugli stol na temu “Nesvjesna diskriminacija osoba s invaliditetom” te potom koncert i dodjela povelja Ivančica.
Cilj obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom je postizanje boljeg razumijevanja problema invaliditeta u široj društvenoj zajednici te ostvarenje svih prava koje osobe s invaliditetom imaju, kao i njihove potpune uključenosti u društvo u kojem žive.