Obilježja djelovanja u ranoj intervenciji

U našoj zemlji su još uvijek najčešće intervencijski postupci više usmjereni na djetetove slabe strane, bez prepoznavanja njegovih snaga, a usluge su fragmentirane i neravnomjerno raspoređene na teritoriju Republike Hrvatske pa ih roditelji teško pronalaze. 🔎

Integrirani pristup podrazumijeva da su usluge usklađene s potrebama obitelji i djece, a sama integracija usluga odnosi se na proces povezivanja različitih usluga koje se pružaju istoj obitelji s ciljem osiguravanja sveobuhvatnosti i učinkovitosti. Stoga stručnjaci surađuju preko granica vlastite struke i ustanove, a sustav ima razrađene protokole suradnje. Odnos s roditeljima postaje partnerski, osnažuju se roditeljske vještine poticanja djeteta u svakodnevnim životnim situacijama, a postupci su usklađeni s djetetovim razvojnim profilom. 🔄👶

Stručnjaci i roditelji su na istoj strani, a na drugoj su djetetove razvojne teškoće – utjecaj kojih na razvojni ishod stručnjaci i roditelji zajedno umanjuju. 👫🤝👩‍⚕️

Podsjetimo se na ključna obilježja djelovanja u ranoj intervenciji, a svoja pitanja ili komentare nam pišite ispod ove objave ili putem e-mail adrese hurid@hurid.hr. 💭

Djelovanje u RI (pdf)