OBITELJI USMJEREN PRISTUP i TRANSDISCIPLINARNOST

S ranom intervencijom se započinje čim se uoči odstupanje ili rizik za njegov nastanak, temeljem uvida u obiteljske potrebe te djetetove razvojne potrebe i ograničenja procesa učenja, ne čekajući medicinske nalaze i dijagnozu. Suradnja među stručnjacima i stvaranje tima oko obitelji izuzetno su važni.

Integrirani pristup podrazumijeva da su usluge usklađene s potrebama obitelji i djece, a sama integracija usluga odnosi se na proces povezivanja različitih usluga koje se pružaju istoj obitelji s ciljem osiguravanja sveobuhvatnosti i učinkovitosti. Odnos s roditeljima postaje partnerski, osnažuju se roditeljske vještine poticanja djeteta u svakodnevnim životnim situacijama, a postupci su usklađeni s djetetovim razvojnim profilom.

Obitelj treba biti u središtu intervencije jer je dijete član obitelji, a obitelj njegovo prirodno okruženje za rani razvoj. Stručnjaci trebaju upoznati i poštivati obiteljske vrijednosti i potrebe jer je svaka obitelj drugačija, a za surađivanje u provođenju programa rane intervencije nužan je osjećaj uvažavanja i prihvaćanja. Roditelji najbolje poznaju svoju djecu te raspolažu vrijednim informacijama za planiranje stručne podrške. Obitelji usmjeren pristup potiče stvaranje čvrstog odnosa djeteta i roditelja, osnažuje roditeljske vještine poticanja djeteta u svakodnevnim rutinama te značajno doprinosi uključivanju i djeteta i obitelji u zajednicu.

HURID-OVE SMJERNICE (pdf)