Održan okrugli stol „Izazovi društveno korisnog učenja“ u okviru „Dana otvorenih vrata EU projekata“

Okrugli stol „Izazovi društveno korisnog učenja“ održan je u četvrtak, 10. svibnja u prostorima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Organiziran je u sklopu „Dana otvorenih vrata EU projekata“ i obilježavanja Europskog tjedna koje organizira Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uz podršku Europske komisije.
Na okruglom stolu predstavljen je projekt „Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO“ koji sufinancira Europska unija i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od 875.214,46 kuna (Europska unija 85%, Ured za udruge 15%). Nositelj projekta je Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID), a partneri su Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku. Cilj projekta je uvesti društveno korisno učenje u akademsko obrazovanje i pridonijeti jačanju kompetencija budućih stručnjaka za
stvaranje sustava rane intervencije u lokalnim zajednicama.
Projekt je predstavila Venita Mužek, voditeljica projekta DOBRO, a izazove društveno korisnog učenja analizirala je prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović, međunarodno priznata stručnjakinja za nastavnu metodu društveno korisnog učenja. Moderatorica okruglog stola bila je prof. emerita dr. sc. Marta Ljubešić. Nazočne je pozdravila prodekanica za znanost prof. dr. sc. Sandra Bradarić-Jončić.