Održana inicijalna konferencija projekta Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO

Inicijalna konferencija projekta DOBRO održana je 24. svibnja 2018. godine s početkom u 11 sati na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – na dislociranom studiju u Slavonskom Brodu. Konferenciji su prisustvovali sveučilišni nastavnici, studenti, predstavnici organizacija civilnog društva, djelatnici u sustavu rane intervencije u djetinjstvu, korisnici usluga, šira zainteresirana javnost i mediji.
Nazočne je u ime Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti pozdravio dekan prof. dr. sc. Damir Matanović. Projektne ciljeve, aktivnosti i rezultate predstavila je Venita Mužek, voditeljica projekta. Marina Šimanović, izvršna direktorica HURID-a, predstavila je značenje rane intervencije i društveno korisnog učenja iz perspektive Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu kao nositelja projekta, dok je doc. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša ispred Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta održala izlaganje o specijalističkom obrazovanju u ranoj intervenciji. Konferenciju je moderirao dr. sc. Igor Marko Gligorić, predstavnik Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku.
Nakon izlaganja održana je rasprava tijekom koje su sudionici pozdravili provođenje projekta u Brodsko-posavskoj županiji te izrazili želju da provođenje projekta pridonese stvaranju intersektorskog sustava rane intervencije u županiji.
Dio atmosfere možete doživjeti preko fotografija, a prilog o konferenciji možete pogledati na Youtube kanalu Slavonsko-brodske televizije.