Održana konferencija u Zagrebu „Rana intervencija u djetinjstvu: naši izazovi i naša rješenja” u okviru projekta DOBRO

Konferencija „Rana intervencija u djetinjstvu: naši izazovi i naša rješenja“ za organizacije civilnog društva s područja Grada Zagreba održana je 26. travnja 2018. u zagrebačkom hotelu Westin. Na konferenciji su predstavljene aktivnosti projekta, koncept rane intervencije u djetinjstvu te je ukupno šest organizacija civilnog društva predstavilo vlastite aktivnosti putem kojih pridonose pružanju usluga rane intervencije i brizi za djecu rane dobi. Nakon izlaganja razvila se rasprava o stanju sustava rane intervencije u Gradu Zagrebu te su uspostavljeni kontakti radi uključivanja organizacija u daljnje aktivnosti projekta, a prvenstveno na radionicu o društveno korisnom učenju.
Konferencija je organizirana u okviru projekta sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda pod nazivom „Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO“, čiji je nositelj HURID, a provodi se u partnerstvu s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku.
Više detalja o održanoj konferenciji dostupno je ovdje.
EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ