Održana online radionica “Integracija usluga u interesu prosperiteta djece”

22. veljače 2024. održana je online radionica Integracija usluga u interesu prosperiteta djece na kojoj je  prisustvovao 41 stručnjak rane intervencije u djetinjstvu. Tom prilikom sudionicima su najavljene planirane aktivnosti u okviru nastavka projekta „Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu“ financiranog iz Fonda bilateralne suradnje i podržanog kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Glavni cilj nastavka projekta je kroz prijenos dobrih praksi s Islanda, osnaživanje te interdisciplinarnu i intersektorsku suradnju svih dionika zajednički kreirati plan uspostave jedinstvenog mjesta pristupa uslugama rane intervencije u djetinjstvu u Krapinsko-zagorskoj županiji. Zbog toga je prva u nizu radionica upoznala sudionike s različitim modelima, koracima i čimbenicima uspjeha integracije usluga, a predstavnik partnerske ustanove, g. Hakon Sigursteinsson predstavio je islandski model integracije usluga i dosad ostvarene rezultate.

Više detalja o islandskom modelu integracije usluga u interesu dobrobiti djece možete saznati i u kratkoj brošuri.

#acf #acfhrvatska #acfcroatia @Active Citizens Fund Hrvatska