Održana radionica o društveno korisnom učenju (DKU) u okviru projekta DOBRO

Radionica je održana 10. svibnja 2018. u prostorima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović. Na radionici su sudjelovali nastavnici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta te predstavnici organizacija civilnog društva (članovi i zaposlenici) s područja Grada Zagreba koje se bave ranom intervencijom u djetinjstvu te brigom za djecu rane dobi.
Tijekom radionice obrađene su teme osnovne terminologije, koncepta i teorijske pozadine DKU-a u visokoškolskom obrazovanju, nacionalni i međunarodni primjeri DKU-a, institucionalizacija DKU-a u visokoškolskoj nastavi na preddiplomskoj/diplomskoj/postdiplomskoj razini, očekivanja i odgovornosti nastavnika, studenata i organizacija civilnog društva, pet ključnih faza uspješnog DKU-a, planiranje, razvoj i evaluacija DKU projekata: mogući pristupi, elementi evaluacije studenata i alat za ocjenu DKU-a, uloga organizacija civilnog društva u provedbi projekata te administrativna i institucionalna pitanja vezana za razvoj projekta.
Sudionici radionice su tijekom rasprave izrazili visoko zadovoljstvo sadržajem radionice te zainteresiranost za sam koncept društveno korisnog učenja.
Radionica je organizirana u okviru projekta „Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO“ koji sufinanciraju Europska Unija i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Nositelj projekta je Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID), a partneri su Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku.
EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ