Peti hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu

Od 4. do 6. travnja 2019. godine u Splitu će se održati Peti hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu, s temom Rano otkrivanje, dijagnostika i podrška kod poremećaja iz spektra autizma.
DRUGA OBAVIJEST (.pdf)
Organizator simpozija je Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, u suradnji s Uredom UNICEF-a u Hrvatskoj, a suorganizatori su:

  • Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
  • Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu,
  • Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju Hrvatskog liječničkog zbora,
  • Hrvatsko psihološko društvo,
  • Hrvatsko društvo za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju Hrvatskog liječničkog zbora te
  • Savez udruga za autizam Hrvatske.

 
Sve važne informacije su dostupne na sljedećim poveznicama:

 
Peti hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu poziva na razmjenu znanstvenih informacija i kritičko promišljanje ranog otkrivanja i djelovanja kod djece s poremećajem iz spektra autizma, ali i na prikaze dobre prakse i politika koje omogućuju oživotvorenje rane intervencije u djetinjstvu za ovu skupinu djece i njihovih obitelji.
Posljednjih godina poremećaj iz spektra autizma (PSA) izaziva vrlo veliko zanimanje, kako znanstvene i stručne, tako i šire javnosti. Premda su se ranije smatrali rijetkim poremećajima, novije procjene govore o prevalenciji poremećaja iz spektra autizma od otprilike 1 % u općoj populaciji. Razlozi takvog porasta djece s PSA-om nisu jasno utvrđeni, no mogu se djelomično objasniti i velikim promjenama u dijagnostičkim kriterijima, kako na razini promjena u broju dijagnostičkih kategorija, tako i samih kvalitativnih kriterija, ali i uočenim dijagnostičkim zamjenama, činjenicom da se dijagnoza daje u sve ranijoj dobi te da su stručnjaci i šira javnost sve više osviješteni o postojanju tog poremećaja i upoznati s njegovim obilježjima.
Stoga težimo razvoju nacionalnog sustava u kojem će svako dijete s razvojnim rizicima, zaostajanjima ili razvojnim teškoćama u ranoj i predškolskoj dobi biti pravodobno otkriveno i dobiti podršku za puni razvoj svih svojih potencijala. Taj je sustav u izgradnji, ali djeca s različitim razvojnim odstupanjima nemaju istu polazišnu točku. Djeca sa sumnjom na poremećaj iz spektra autizma ili s već utvrđenom dijagnozom i njihove obitelji su u najtežoj poziciji jer su kapaciteti sustava koje oni trebaju tek u početnom stadiju izgradnje. U Hrvatskoj svjedočimo brojnim inicijativama, ali i izazovima u ovom području, a simpozij otvara mogućnost da se oni prikažu i rasprave u komunikaciji brojnih domaćih i inozemnih znanstvenika, stručnjaka i kreatora javnih politika.
Pozivamo istraživače i praktičare iz biomedicinskih i bihevioralnih disciplina da kroz izlaganja i rasprave, radionice i poster-prikaze pridonesu potrazi za znanstveno utemeljenim i etički promišljenim odgovorima na izazove rane intervencije za djecu s rizikom ili poremećajem iz spektra autizma. Na simpoziju očekujemo i kreatore javnih politika i predstavnike državne uprave i lokalne samouprave jer samo zajedno možemo stvoriti učinkovit sustav rane podrške u našoj zemlji.
Simpozij će se, simbolično, odvijati u tjednu u kojem se obilježava Svjetski dan svjesnosti o autizmu te će se na taj način pokušati pridonijeti osvještavanju važnosti pravovremene procjene i intervencije za djecu s poremećajem iz spektra autizma i njihove obitelji.