Podrška izazovnom roditeljstvu ODMAH

Uspješno je završen HURID-ov projekt „Podrška izazovnom roditeljstvu ODMAH“ u okviru kojeg je HURID u partnerstvu s Dječjim domom Zagreb pružao stručnu podršku roditeljima i skrbnicima djece s razvojnim rizicima i teškoćama. Projekt je financijski omogućio Grad Zagreb, a aktivnosti su se odvijale od siječnja 2019. do kraja ožujka 2020. godine.

Glavne aktivnosti projekta bile su: pet iskustveno-edukativnih tematskih radionica u Dječjem domu Zagreb, 15 Marte Meo savjetovanja za roditelje/skrbnike djece s razvojnim rizicima i teškoćama, promotivne aktivnosti te evaluacija.

U nastavku su dostupni evaluacijski izvještaji o održanim radionicama, kao i o Marte Meo savjetovanjima.

EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ RADIONICA (pdf)

EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ MARTE MEO SAVJETOVANJA (pdf)

KORISNICI PROJEKTA (pdf)

Srdačno hvala Gradu Zagrebu što je prepoznao važnost HURID-ovog djelovanja!