Podrška izazovnom roditeljstvu ODMAH

Tijekom 2018. te prva dva mjeseca 2019. godine, HURID je provodio projekt Podrška izazovnom roditeljstvu ODMAH, uz podršku Grada Zagreba.

Opći cilj projekta je u potpunosti ostvaren: pružiti brzu i izravnu stručnu podršku i osnažiti vještine roditelja/skrbnika te osigurati kvalitetnije funkcioniranje obitelji djece s razvojnim rizicima i teškoćama, imajući u vidu sve specifičnosti izazovnog roditeljstva. Dokaz tome su povratne informacije od strane izravnih korisnika projekta – evaluacijski izvještaji.