Poziv članovima HURID-a na volontiranje u okviru projekta DOBRO

Poštovani i dragi članovi HURID-a,
pozivamo vas na uključivanje u aktivnosti projekta „Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO“ na volonterskom mjestu volonter/-ka stručnjak/-inja za ranu intervenciju u djetinjstvu.
Nositelj projekta je Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID), a partneri su Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku.
Više informacija je dostupno ovdje, a kratka edukacija o volonterskom radu održat će se na Tribini Grada Zagreba (Kaptol 27) u četvrtak, 17. svibnja s početkom u 13:00 (prije 8. HURID-ove tribine „Članovi za članove“).