Poziv na 11. predavanje u okviru ciklusa Članovi za članove i zainteresiranu javnost

HURID-ova jedanaesta javna tribina Članovi za članove i zainteresiranu javnost će se održati u petak 31. svibnja 2019. od 12 do 14 sati na Tribini Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb, s temom Zaštita osobnih podataka djece od strane pružatelja usluga u području rane intervencije u djetinjstvu.

Predavačice su stručnjakinje iz Agencije za zaštitu osobnih podataka:
• Martina Mudražija, viša savjetnica u Službi za zaštitu osobnih podataka
• Petra Papić, viša savjetnica u Službi za zaštitu osobnih podataka

Budite slobodni proslijediti ovu obavijest svima koji bi mogli biti zainteresirani za temu.
Ulaz je slobodan.

Pozivnica na 11. javnu tribinu