Poziv na 13. javnu tribinu u okviru 13. tjedna psihologije u Hrvatskoj

U četvrtak, 20. veljače 2020. godine održat će se 13. predavanje i rasprava HURID-ovog ciklusa „Članovi za članove i zainteresiranu javnost“ u okviru obilježavanja 13. tjedna psihologije u Hrvatskoj.

Na tribini će sudjelovati četiri sekcije Hrvatskog psihološkog društva, a tema će biti Tranzicijska podrška u ranoj intervenciji – doprinos psihologa.

Panelisti na ovoj tribini su:

• Ida Poljan i Ivana Sladić Kljajić, predstavnice Sekcije za psihologiju razvojnih teškoća i invaliditeta
• Tamara Hubeny-Lučev, predstavnica Sekcije za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi
• Iva Prvčić i Iva Žegura, predstavnice Sekcije za kliničku psihologiju

Raspravu će moderirati prof. emerita dr. sc. Marta Ljubešić.

Pridružite nam se!