Poziv na okrugli stol „Izazovi društveno korisnog učenja“ – 10. svibnja 2018., 16-17 sati, Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (dvorana „Mljet“)

U okviru tradicionalnog obilježavanja Europskog tjedna, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uz podršku Europske komisije organizira „Dane otvorenih vrata EU projekata“ u okviru kojih će se održati okrugli stol „Izazovi društveno korisnog učenja“. Tom prilikom javnosti će se predstaviti projekt „Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO“ koji sufinancira Europska Unija i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od 875.214,46 kuna.
Nositelj projekta je Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID), a partneri su Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku. Cilj projekta je uvesti društveno korisno učenje u akademsko obrazovanje i pridonijeti jačanju kompetencija budućih stručnjaka za stvaranje sustava rane intervencije u lokalnim zajednicama.
Projekt će predstaviti Venita Mužek, voditeljica projekta DOBRO, a izazove društveno korisnog učenja analizirat će prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović, međunarodno priznata stručnjakinja za nastavnu metodu društveno korisnog učenja. Moderatorica okruglog stola bit će prof. emerita dr. sc. Marta Ljubešić. Nakon izlaganja uvodničara previđeno je vrijeme za raspravu .
Radujemo se vašem dolasku!
Sadržaj i stajališta izražena u pozivu isključiva su odgovornost HURID-a i ne odražavaju nužno stajalište
Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.