Poziv na predavanje "Razvojne promjene u mozgu kroz adolescenciju: prilike i/ili opasnosti" u organizaciji AMCA ERF-a

Hrvatska udruga diplomiranih studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (AMCA ERF-a) i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s udruženjima stručnjaka koji su završili jedan od tri smjera na ERF-u organiziraju u ponedjeljak 4. srpnja 2016. godine predavanje “Razvojne promjene u mozgu kroz adolescenciju: prilike i/ili opasnosti”. Nakon predavanja održat će se skupština AMCA-e.
Detaljnije informacije o predavanju i program skupštine AMCA-e dostupni su u privicima.
PROGRAM AMCA
POZIV NA PREDAVANJE I SKUPŠTINU AMCA-e