Poziv na senzornu projekciju – Kino Samobor (10.7.2021.)

Prosljeđujemo poziv na senzornu projekciju koja će se održati u Kinu Samobor u subotu, 10. 7. u 11 sati – bit će prikazan animirani film Vrapčić Richard (u okviru projekta Hrvatskog filmskog saveza – Senzorne projekcije filmova za djecu s teškoćama u razvoju). 🐦📽
“Senzorne projekcije su projekcije s moduliranim uvjetima za vrijeme prikazivanja projekcije u auditivnom i vizualnom smislu – svjetla su prigušena, ali ne i ugašena, zvuk je tiši, a djeca mogu šetati, plesati, ulaziti i izlaziti iz kino dvorane, razgovarati, izražavati svoje emocije, biti ono što jesu. Mogu donijeti igračke, dekice, ili doći u pratnji terapijskog psa. Filmovi koji se prikazuju u ovom projektu su senzorno prihvatljivi u auditivnom i vizualnom smislu za djecu s teškoćama u razvoju s posebnim naglaskom na djecu sa senzornim odstupanjima. 🧸🍿
Nakon odgledanog filma, na izlazu se dijele didaktički listići koje djeca nose kući, kako bi dalje prorađivali viđeni sadržaj.”
Ulaz na projekciju je besplatan❗