poziv na sudjelovanje u istraživanju o postupku priopćavanja sumnje ili dijagnoze poremećaja iz spektra autizma

Poštovani i dragi roditelji,
pozivamo vas na sudjelovanje u istraživanju jedne HURID-ove članice o iskustvima roditelja u postupku priopćavanja sumnje ili dijagnoze poremećaja iz spektra autizma (PSA). Upitnik je namijenjen roditeljima djece rane i predškolske dobi (do 7 godina) kojoj je u proteklih 18 mjeseci postavljena sumnja ili dijagnoza PSA. 👪

Za ispunjavanje je potrebno 10-15 minuta, a prikupljeni podaci će po završetku istraživanja biti prikazani grupno, bez navođenja pojedinačnih odgovora. Sudjelovanje u istraživanju je anonimno i dobrovoljno.📊

Cilj istraživanja je doprinijeti unapređenju načina priopćavanja sumnje ili dijagnoze poremećaja iz spektra autizma. 🗣

Ispunjavanju upitnika možete pristupiti putem sljedeće poveznice:

https://forms.gle/qLj3fv7yzrsWc5567.

Poštovani i dragi stručnjaci, molimo vas da ovaj poziv na sudjelovanje u istraživanju proslijedite roditeljima koji bi mogli biti zainteresirani za njegovo ispunjavanje. ➡️

Srdačno zahvaljujemo svima!