Poziv na uključivanje (raniKLIK.hr)

HURID-ova tražilica raniKLIK.hr ima dva cilja:
1️⃣. skratiti roditeljska lutanja;   🔎👨‍👩‍👧‍👦🤝👩‍⚕️
2️⃣. potaknuti umrežavanje i suradnju stručnjaka.   👩‍⚕️🔄👨‍⚕️

Uključite se i vi! 💻