Poziv na završnu konferenciju „Obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj: izazovi sadašnjosti, rješenja za budućnost“ u organizaciji Mreže Cjeloživotno učenje za sve

📣 Pozivamo vas na završnu konferenciju „Obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj: izazovi sadašnjosti, rješenja za budućnost“ u organizaciji Mreže Cjeloživotno učenje za sve koja će se održati 26. listopada 2023. (četvrtak) od 9:30 do 14:30 sati u prostorijama HUB385 (Ulica Franje Petračića 6, 10000 Zagreb) u organizaciji Mreže Cjeloživotno učenje za sve.

Mreža Cjeloživotno učenje za sve zalaže se za pravičan i uključiv sustav obrazovanja u Hrvatskoj. U rad Mreže uključeno je 60 stručnjaka iz 22 institucije iz područja znanosti, obrazovanja i civilnog društva. Mreža je pokrenuta u listopadu 2020. godine u okviru projekta koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a koordinira Institut za razvoj obrazovanja (vrijednost projekta: 470.217,35 EUR). U protekle tri godine Mreža je provela šest istraživanja o obrazovnim nejednakostima na svim razinama obrazovanja, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Istraživanja su obuhvatila više od 2.500 anketnih ispitanika i 300 sudionika fokus grupa i intervjua. Na temelju nalaza istraživanja Mreže izrađene su preporuke koje su bile predmet javnih rasprava s 270 dionika sustava obrazovanja. Tijekom završne konferencije Mreže će biti predstavljeni rezultati i preporuke stručnoj i široj javnosti te otvorena rasprava o javnim politikama vezanim uz smanjivanje obrazovnih nejednakosti, posebice u sklopu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja do 2027. godine.

Dnevni red konferencije i prijavni obrazac za sudjelovanje nalaze se na sljedećoj poveznici.

Pozivamo predstavnike državnih institucija, lokalne i područne samouprave, znanstvene zajednice, obrazovnih ustanova, organizacija civilnog društva i medija da nam se pridruže na konferenciji te da kroz daljnju suradnju i dijalog pridonosimo unaprjeđenju pravičnosti i uključivosti obrazovnog sustava u Hrvatskoj.