Pregled aktivnosti od siječnja do srpnja 2023. u okviru projekta “Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu”

Kroz dva biltena, s vama dijelimo kratki pregled aktivnosti provedenih od siječnja do srpnja 2023. godine u okviru projekta “Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu” podržanog od strane Fonda za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihenštajna i Norveške u okviru EGP grantova:

  1. bilten za razdoblje od siječnja do travnja preuzmite ovdje
  2. bilten za razdoblje od svibnja do srpnja preuzmite ovdje