Projekt ODRASTIMO ZAJEDNO – podrška uključivanju djece s razvojnim teškoćama u redovne vrtiće: evaluacijski izvještaj o održanoj edukaciji za pomagače-volontere

Od 27. studenoga do 1. prosinca 2017. je u okviru projekta ODRASTIMO ZAJEDNO – podrška uključivanju djece s razvojnim teškoćama u redovne vrtiće, čiji je financijer Grad Zagreb, održana edukacija novih budućih pomagača (volontera) u partnerskoj ustanovi – Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Na taj način je osigurano osposobljavanje 13 pomagača – volontera za pružanje podrške djeci s teškoćama u razvoju i/ili razvojnim rizicima rane dobi kako bi se uspješno uključila u dječje vrtiće i druge programe namijenjene njihovim vršnjacima u mjestu stanovanja.
Evaluacijski izvještaj o održanoj edukaciji je dostupan ovdje.