Hurid

PROJEKTI

Projekt Rana intervencija ODMAH financira UNIQA osiguranje. Projekt je započeo 1.9.2017. godine, a trajat će do 1.6.2018. godine.
Partner u projektu je Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U skladu s naprednim principima struke, usluga rane intervencije za malu djecu s poremećajem iz spektra autizma i/ili značajnim teškoćama u jezično-govornom razvoju pruža se prvo putem savjetovanja i edukacije roditelja i to odmah, odnosno čim roditelji posumnjaju na navedene teškoće, po mogućnosti u roditeljskom domu. Cilj je ovog projekta pružiti takvu vrstu usluge navedenim obiteljima bez obzira gdje u Hrvatskoj žive.

Projekt Odrastimo zajedno – podrška uključivanju djece s razvojnim teškoćama u redovne vrtiće financira Grad Zagreb. Projekt je započeo 1.1.2017. godine, a trajat će do 31.12.2017. godine.
Partner u projektu je Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Projektom se nastoji unaprijediti razvoj i kvaliteta života djece rane dobi s razvojnim teškoćama i/ili rizicima i njihovih obitelji u skladu sa suvremenim načelima rane intervencije. Opći ciljevi ovog projekta su 1.) stvaranje pretpostavki i pružanje podrške da se djeca s teškoćama u razvoju i/ili razvojnim rizicima rane dobi mogu uspješno uključiti u dječje vrtiće i druge programe namijenjene njihovim vršnjacima u mjestu stanovanja te 2.) prevencija isključivanja iz predškolskih programa one djece za koju se tijekom odrastanja uoči da imaju atipičnu razvojnu putanju.

Projekt Roditelji su pitali financira Grad Zagreb. Projekt je započeo 1.1.2017. godine a trajat će do 31.12.2017. godine.
Partner u projektu je Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Nedostatak informacija je snažan stresor za obitelji u ranoj fazi suočavanja s mogućnošću da je njihovo dijete drugačije te da su mu potrebni neki dodatni oblici pomoći. Cilj projekta je pružiti potrebne informacije roditeljima te tako osnažili roditelje i pomoći im da krenu s pravovremenim poticanjem svog djeteta dok čekaju na usluge iz sustava. Projekt će svojim djelovanjem potaknuti obitelji na ravnopravno uključivanje u lokalnu zajednicu, utjecat će na javni vrijednosni sud o poštivanju sposobnosti djece s teškoćama u razvoju i stvarati uvjete za što učinkovitije rano učenje.
Brošura (letak) Roditelji su pitali izrađen je i tiskan 2017. godine uz financijsku podršku Grada Zagreba.

Projekt Podrška izazovnom roditeljstvu odobren je na natječaju Grada Zagreba iz područja zaštite zdravlja te se provodi zahvaljujući sredstvima iz proračuna Grada Zagreba za 2017. godinu, a u partnerstvu s Centrom za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Roditelji djece s teškoćama u razvoju koji se nalaze i u uvjetima socijalnog rizika imaju još veću potrebu za podrškom, ali i smanjene mogućnosti za pronalazak podrške. Cilj projekta je ojačati i povezati roditelje djece s teškoćama u razvoju nudeći opće znanstveno utemeljene informacije o roditeljstvu i odgoju, kroz praktičan rad u grupama, imajući u vidu sve specifičnosti izazovnog roditeljstva.

U okviru natječaja „Svjetlo na zajedničkom putu“ Hrvatske elektroprivrede d.d. (HEP) odobren je HURID-ov projekt „Čarolija komunikacije“ te je 20. svibnja 2019. godine potpisan Ugovor o donaciji.

HURID će planirane aktivnosti provoditi od svibnja do prosinca tekuće godine:
1. Marte Meo savjetovanje odvija se u domu obitelji ili „online“ putem video-poziva, tako da roditelji ne moraju napuštati svoj dom. Na temelju analize video-snimke interakcije roditelja i djeteta u situaciji igre ili provođenja neke svakodnevne rutine daje se podrška roditeljima u postupcima podupiranja komunikacijskih vještina djeteta i pomaže im se u njihovom uvježbavanju. Podrška se provodi uz pomoć odabranih video-isječaka i zaustavljenih video-slika koje roditeljima prikazuju poželjne komunikacijske obrasce te pomaže u osvještavanju roditeljskih kompetencija u poticanju razvoja djeteta.
2. Radionica za roditelje i stručnjake kroz interakciju unapređuje njihovu suradnju i doprinosi osvještavanju bitnih preduvjeta, okolnosti i strategija kojima se potiče dobra, razvojno poticajna komunikacija s djecom.

Projektom „Čarolija komunikacije“ će se trajno osnažiti pet obitelji djece s razvojnim teškoćama/rizicima što će povoljno utjecati na cjelokupnu obiteljsku dinamiku, kao i na budući socijalni, emocionalni, komunikacijski i jezično-govorni razvoj petero uključene djece s razvojnim teškoćama ili rizicima.
Kroz radionicu će roditelji i stručnjaci koji djeluju u području rane intervencije biti osnaženi u pogledu razumijevanja specifičnosti djetetova učenja i ponašanja, primjene razvojno-poticajnih odgojnih postupaka i kvalitetne interakcije i komunikacije s djecom.

Pozivnica (.pdf)

Srdačno zahvaljujemo HEP-u što je prepoznao važnost HURID-ovog djelovanja!


U okviru ovogodišnjih Dana otvorenih vrata udruga (16.-18. svibnja 2019.) HURID se prijavio na javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“ te je jedan od dva dobitnika nagrade.
HURID je prisustvovao javnoj dodjeli nagrada koja se održala u okviru konferencije Ureda za udruge „Budućnost civilnoga društva: aktivan doprinos građana društvenim promjenama” 17. svibnja ove godine, gdje je i prezentiran rad udruge te je sklopljen Ugovor o financiranju projekta „Klikni za stručnjaka!“ s Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske.

HURID će planirane aktivnosti provoditi u razdoblju od rujna do studenoga 2019. godine.
Opći cilj javne kampanje je promocija baze podataka www.raniKLIK.hr o pružateljima usluga (iz obrazovnog, socijalnog, zdravstvenog i civilnog sektora) za djecu rane dobi s teškoćama u razvoju i razvojnim rizicima, kako bi roditelji lakše pronalazili informacije o uslugama u lokalnim sredinama, a stručnjaci se mogli povezati. U okviru projekta obilježit će se Dječji tjedan 2019. (prvi puni tjedan u listopadu) te će se organizirati okrugli stol za roditelje i stručnjake.

Pozivnica (.pdf)
Program (.pdf)
Evaluacijski izvještaj panel-rasprave (11.10.2019.)

Evaluacijski izvještaj javne tribine

Srdačno zahvaljujemo Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske što je prepoznao važnost HURID-ovog djelovanja!

kliknizaraniKLIK!

 

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) od 1. lipnja 2017. godine provodi trogodišnji program „Obitelji usmjerena rana intervencija u djetinjstvu“ odobren na natječaju „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva“ Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Glavni ciljevi programa su unaprijeđenje sustava podrške za djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji kroz dva skupa aktivnosti:

  1. izravnim osnaživanjem roditelja djece s teškoćama u razvoju (Marte Meo savjetovanje, radionice Majka-dijete, radionice Rastimo zajedno Plus)
  2. osnaživanjem i edukacijom direktnih pružatelja usluga rane intervencije kako bi se unaprijedile njihove profesionalne vještine u radu s djecom i roditeljima, kao i uvođenjem inovativnih usluga za učinkovitu implementaciju obitelji usmjerenog pristupa.

Program traje do 31. svibnja 2020., a provodi se u partnerstvu s Dječjim domom Zagreb, Centrom za socijalnu skrb Zagreb, Centrom za socijalnu skrb Đakovo te Udrugom za pomoć osobama s teškoćama u razvoju Neven Đakovo.

 

U okviru javnog poziva Grada Zagreba za dodjelu jednokratnih potpora iz područja zaštite zdravlja odobren je HURID-ov projekt „Podrška izazovnom roditeljstvu ODMAH“.

Cilj ovog projekta je, u partnerstvu s Dječjim domom Zagreb, pružiti izravnu stručnu podršku roditeljima i skrbnicima djece s razvojnim rizicima i teškoćama kroz nekoliko projektnih aktivnosti:

1. iskustveno-edukativne tematske radionice za roditelje/skrbnike

2. Marte Meo savjetovanje

3. promotivne aktivnosti

4. evaluaciju.

Projektne aktivnosti provode se tijekom 2019. godine te do kraja ožujka 2020.

Kroz navedene aktivnosti nastojat će se osigurati kvalitetnije svakodnevno funkcioniranje obitelji djece s razvojnim rizicima i/ili teškoćama, pritom imajući u vidu sve specifičnosti izazovnog roditeljstva.

Srdačno zahvaljujemo Gradu Zagrebu što je prepoznao važnost ovog projekta i kroz njega podržao HURID-ovo djelovanje!

 

U okviru javnog natječaja „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge” (za razdoblje od 2020. do 2023. godine) HURID-u je odobren novi trogodišnji program „Obitelji usmjerena rana intervencija u djetinjstvu” te je potpisan ugovor s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Provedbom programskih aktivnosti od 1. lipnja 2020. do 31. svibnja 2023. godine će se unaprijediti sustav podrške za djecu s razvojnim teškoćama i njihove obitelji, djelujući na dvije razine:
1. osnaživanjem roditelja
2. osnaživanjem i edukacijom direktnih pružatelja usluga rane intervencije za rad s roditeljima
te uvođenjem inovativnih usluga u sustav rane intervencije u Gradu Zagrebu, Karlovačkoj županiji i Krapinsko-zagorskoj županiji.

Partneri na ovom trogodišnjem programu su: Dječji dom Zagreb, Centar za socijalnu skrb Karlovac, Poliklinika SUVAG Karlovac i Dječji vrtić Zvirek iz Stubičkih toplica.

Evaluacijski izvještaj inicijalne konferencije (pdf)

U okviru javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Zagreba za 2020. godinu, odobren je HURID-ov projekt „Klikni za raniKLIK!“, u skraćenom opsegu.

Cilj projekta je povećanje dostupnosti informacija o pružateljima usluga rane intervencije iz svih sektora, uz naglasak na intersektorskoj suradnji.

Partnerske ustanove su iz tri različita sektora: Dječji dom Zagreb, Dječji vrtić Bajka te Poliklinika za dječje bolesti Dr. Sabol, a odabrane su upravo s ciljem zagovaranja i poticanja intersektorske suradnje

Kroz projekt će se informirati stručnjake koji djeluju u području rane intervencije o mogućnostima korištenja i međusobnog povezivanja kroz tražilicu raniKLIK.hr, ali i informirati roditelje djece s razvojnim rizicima i/ili teškoćama o mogućnostima tražilice.