Rana intervencija u djetinjstvu u Krapinsko zagorskoj županiji: analiza potreba i kako dalje

16. veljače 2023. (četvrtak), u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom, organiziramo Tematski skup „Rana intervencija u djetinjstvu u Krapinsko zagorskoj županiji: analiza potreba i kako dalje“ u Poduzetničkom centru u Krapini.

Na skupu ćemo predstaviti rezultate istraživanja potreba roditelja i djece s razvojnim rizicima i teškoćama, potreba stručnjaka različitih profila i potreba za osnaživanjem civilnog društva kao pokretača promjena u području rane intervencije u djetinjstvu.

Uz rezultate istraživanja, na tematskom skupu će se održati i okrugli stol „Organizacije civilnog društva kao akteri promjene paradigme u ranoj intervenciji u djetinjstvu u Krapinsko-zagorskoj županiji“ te ovim putem pozivamo sve organizacije civilnog društva i stručnjake koji djeluju u području unapređenja dječjih prava i dobrobiti u Krapinsko-zagorskoj županiji da se prijave za sudjelovanje putem sljedeće poveznice.

Prijave su otvorene do 10. veljače te se nadamo vidjeti vas u što većem broju!