Hurid

OBITELJI USMJEREN PRISTUP

Obitelj je u središtu intervencije jer je dijete član obitelji, a obitelj njegovo prirodno okruženje za rani razvoj. Stručnjaci trebaju upoznati i poštivati obiteljske vrijednosti i potrebe jer je svaka obitelj drugačija, a za surađivanje u provođenju programa rane intervencije nužan je osjećaj uvažavanja i prihvaćanja. Roditelji vole svoju djecu, skrbe o svim njihovim potrebama te brižno prate kako se razvijaju. Oni ih i najbolje poznaju te raspolažu vrijednim informacijama za planiranje stručne podrške.

„Obitelji usmjeren pristup potiče stvaranje čvrstog odnosa djeteta i roditelja jer sigurna privrženost pogoduje motivaciji za učenjem te razvoju kognitivnih i socijalnih kompetencija djeteta.“

Istraživačke studije su pokazale da djeca s razvojnim rizicima i teškoćama profitiraju kroz druženje s djecom urednog razvoja te se podržava uključivanje djeteta u vršnjačke skupine. Dijete rane dobi uči životno važne vještine kroz interakcije u prirodnim situacijama, a podrškom stvaranju socijalnih odnosa doprinosi se uključivanju i djeteta i obitelji u zajednicu.

Obitelji usmjeren pristup potiče stvaranje čvrstog odnosa djeteta i roditelja jer sigurna privrženost pogoduje motivaciji za učenjem te razvoju kognitivnih i socijalnih kompetencija djeteta. Djeca rane dobi imaju kratku pažnju i ograničene mogućnosti sudjelovanja u strukturiranim intenzivnim aktivnostima, stoga obitelji usmjeren pristup osnažuje roditeljske vještine poticanja djeteta u svakodnevnim rutinama. Kad se stručna potpora za dijete rane dobi pruža u obiteljskom domu, tad obitelj ne mora putovati do stručnjaka, a dijete se u poznatom prostoru osjeća sigurnije i otvorenije za suradnju te se ujedno lakše otkrivaju i aktiviraju obiteljske snage i čimbenici otpornosti. Važno je da roditelji imaju priliku izraziti stupanj zadovoljstva i koristi koju su dobili od pružatelja usluge, a ta je informacija važna i za druge roditelje, ali i tijela koja su odgovorna za kvalitetu sustava. Stoga www.raniklik.hr daje priliku za izražavanje korisničkog zadovoljstva.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost HURID-a i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.