Hurid

TRADICIONALNI PRISTUP NASUPROT INTEGRIRANOG DJELOVANJA

Budući da je rana intervencija povijesno započela u zdravstvenom sektoru, njezine početke obilježava medicinski pristup, odnosno stav da treba pričekati dok slika smetnje ne postane dovoljno jasna te da se s intervencijom ne može započeti dok nije poznata dijagnoza odstupanja. Tradicionalni pristup obilježavaju i međusobno nepovezani postupci (npr. fizioterapija, radna terapija, logopedska terapija, terapija senzoričke integracije), individualna terapija samo s djetetom dok roditelj ostaje s druge strane zatvorenih vrata, manjak komunikacije s obiteljima te nametanje obaveze roditeljima da intenzivno vježbaju s djetetom. Kako je vrlo često razvojna slika složena i zahtijeva uključivanje većeg broja stručnjaka, a usluge u svim sektorima su fragmentirane, roditelji se iscrpljuju (vremenski, emocionalno i financijski) u potrazi za njima, vjerujući da je više ujedno i bolje.

 

„Suradnja među stručnjacima i stvaranje tima oko obitelji izuzetno su važni, a jedna od funkcionalnosti HURID-ove platforme www.raniklik.hr jest i mogućnost brzog dolaženja do podataka o drugim stručnjacima i uspostavljanje multiprofesionalne komunikacije.“

Integrirani pristup podrazumijeva da su usluge usklađene s potrebama obitelji i djece, a sama integracija usluga odnosi se na proces povezivanja različitih usluga koje se pružaju istoj obitelji s ciljem osiguravanja sveobuhvatnosti i učinkovitosti. Stoga stručnjaci surađuju preko granica vlastite struke i ustanove, a sustav ima razrađene protokole suradnje. Odnos s roditeljima postaje partnerski, osnažuju se roditeljske vještine poticanja djeteta u svakodnevnim životnim situacijama, a postupci su usklađeni s djetetovim razvojnim profilom.

S intervencijom se počinje čim se uoči odstupanje ili rizik za njegov nastanak, temeljem uvida u obiteljske potrebe te djetetove razvojne potrebe i ograničenja procesa učenja, ne čekajući medicinske nalaze i dijagnozu. Suradnja među stručnjacima i stvaranje tima oko obitelji izuzetno su važni, a jedna od funkcionalnosti HURID-ove platforme www.raniklik.hr jest i mogućnost brzog dolaženja do podataka o drugim stručnjacima i uspostavljanje multiprofesionalne komunikacije.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost HURID-a i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.