rutine i rituali

Usluge usmjerene na obitelj mogu biti jako zahtjevne za pojedine stručnjake.😫👩‍⚕️

Rana intervencija usmjerena na obitelj prepoznaje rutine i rituale kao izuzetne prilike za unapređivanje djetetovog razvoja. 🍽🧸🚿🛌

💭 Znate li vi koja je razlika između rutina i rituala, a po čemu su slični❓

💬 Biste li nešto izmijenili ili dodali u tablici koju dijelimo s vama❓

RUTINE I RITUALI (pdf)