Hurid

SIMPOZIJI

9. – 11. lipnja 2022., Zagreb

Tema: Razumjeti i podržati obitelj djeteta s razvojnim rizicima ili teškoćama

Organizator: Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu

Suorganizatori:
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Hrvatsko psihološko društvo
Hrvatsko logopedsko društvo
Hrvatska udruga socijalnih radnika
Hrvatsko društvo za dječju neurologiju Hrvatskog liječničkog zbora
Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske

Pokrovitelji:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Ministarstvo zdravstva
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Grad Zagreb

PROGRAM SIMPOZIJA

KNJIGA SAŽETAKA

ZAKLJUČCI SIMPOZIJA

Preuzmite OBAVIJEST SIMPOZIJA.

Preuzmite PRELIMINARNI PROGRAM SIMPOZIJA.

Preuzmite KONAČNI PROGRAM SIMPOZIJA.

Preuzmite UPUTE ZA AKTIVNE SUDIONIKE (oblici izlaganja).

Preuzmite tlocrtni PRIKAZ DVORANA u kojima se na borongajskom kampusu održava simpozij.

POZIV NA SUDJELOVANJE:

Prošla su vremena kad su u središtu stručnog rada bila djeca s teškoćama, a rad s obitelji se tretirao kao komplementaran.
Rođenje djeteta s teškoćama doživljavalo se krizom koja vodi do raspada obitelji, a uloga stručnjaka bila je usmjerena na poučavanje
metoda i tehnika rada s djecom.

Danas znamo da je obitelj složeni socijalni sustav s jedinstvenim značajkama i potrebama te da je kao takav nezaobilazno u samom
središtu pozornosti stručnjaka. Pravodobna i kvalitetna podrška obitelji osnažuje obiteljske resurse i obitelj čini otpornijom na stres,
funkcionalnijom, a njezine članove zadovoljnijima. Obitelj je djetetetova prva, najvažnija i najbliža okolina u kojoj razvija kapacitete
neophodne za dostizanje najveće moguće razine samostalnosti, funkcionalnosti, a time i osjećaja kompetentnosti, zadovoljstva i
životne radosti. Stoga razvijanje partnerskih odnosa između stručnjaka i obitelji predstavlja temelj stručne podrške djeci s razvojnim
rizicima ili teškoćama, posebno u ranoj dobi. Biti partner pretpostavlja razvoj međusobnog razumijevanja i podržavanja, što je često
zahtjevan i izazovan proces. Stoga vas pozivamo da, kao stručnjaci, istraživači, roditelji i članovi obitelji, obogatite Šesti hrvatski simpozij
o ranoj intervenciji u djetinjstvu novim spoznajama, iskustvima, kreativnim rješenjima, konstruktivnim diskusijama, kao i vrijednim
preporukama koje će unaprijediti razumijevanje i podršku obiteljima djece s razvojnim rizicima ili teškoćama.

PROGRAMSKI ODBOR:ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Ana Wagner Jakab, predsjednicaSanja Šimleša, predsjednica
Anamaria Tomić, tajnicaMarina Šimanović, tajnica
Sonja AlimovićAlemka Cindrić
Isabel AmaralAjana Löw
Zlatko BukvićMonika Rosandić Grgić
Branka D. Jurišić 
Gordana Keresteš 
Matilda Kovač Šižgorić 
Marina Milić Babić 
Ksenija Napan 

JEZICI SIMPOZIJA: hrvatski i engleski

VAŽNI DATUMI: 

Rok za prijavu sažetaka produžen je s 15.3.2022. na 1.4.2022.

Otvaranje prijava sažetaka   20.12.2021.
Rok za prijavu sažetaka  1.4.2022.
Obavijest o prihvaćanju sažetaka22.4.2022.
Objava preliminarnog programa10.5.2022.
Rok za registraciju i uplatu kotizacija  16.5.2022.
Objava konačnog programa  1.6.2022.

OBLICI SUDJELOVANJA:

 • sudionik bez izlaganja
 • sudionik s aktivnim sudjelovanjem
  • a) usmeno izlaganje
  • b) izlaganje postera
  • c) radionica
  • d) okrugli stol / panel-rasprava

Molimo da registrirate svoj dolazak na simpozij OVDJE (pod “Registracija”).

SAŽETCI:

Sve upute i obrazac za prijavu sažetka možete pronaći ovdje.

KOTIZACIJE:

 ONLINE UŽIVO 
članovi HURID-a i suorganizatora   500,00 kn xyz850,00 kn xyx
ostali600,00 kn950,00 kn
roditelji i umirovljenicioslobođenioslobođeni
svaki 4. sudionik iz iste ustanoveoslobođen475,00 kn
dnevna kotizacija250,00 kn350,00 kn

Uplata kotizacija vrši se na račun HRVATSKE UDRUGE ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU:
IBAN HR3423600001102008901.

KONTAKT:
Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu – HURID, Masarykova 22, 10000 Zagreb, simpozij@hurid.hr, tel. 01 550 4428
Tehnički organizator: O-Tours PCO d.o.o., Gajeva 6/I, 10000 Zagreb, tatjana.koprtla@otours.hr, tel. 01 483 1444

PRILOZI

HURID2022_PRVA OBAVIJEST_

4. – 6. travnja 2019., Split

Tema: Rano otkrivanje, dijagnostika i podrška kod poremećaja iz spektra autizma

POZIV NA SUDJELOVANJE – RIJEČ ORGANIZATORA:

Peti hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu poziva na razmjenu znanstvenih informacija i kritičko promišljanje ranog otkrivanja i
djelovanja kod djece s poremećajem iz spektra autizma,  ali i na prikaze dobre prakse i politika koje omogućuju oživotvorenje
rane intervencije u djetinjstvu za ovu skupinu djece i njihovih obitelji.
Posljednjih godina poremećaj iz spektra autizma (PSA) izaziva vrlo veliko zanimanje, kako znanstvene i stručne, tako i šire javnosti.

Premda su se ranije smatrali rijetkim poremećajima, novije procjene govore o prevalenciji poremećaja iz spektra autizma od otprilike 1 %
u općoj populaciji. Razlozi takvog porasta djece s PSA-om nisu jasno utvrđeni, no mogu se djelomično objasniti i velikim promjenama u dijagnostičkim kriterijima, kako na razini promjena u broju dijagnostičkih kategorija, tako i samih kvalitativnih kriterija, ali i uočenim dijagnostičkim zamjenama, činjenicom da se dijagnoza daje u sve ranijoj dobi te da su stručnjaci i šira javnost sve više osviješteni
o postojanju tog poremećaja i upoznati s njegovim obilježjima.

Stoga težimo razvoju nacionalnog sustava u kojem će svako dijete s razvojnim rizicima, zaostajanjima ili razvojnim teškoćama u ranoj i
predškolskoj dobi biti pravodobno otkriveno i dobiti podršku za puni razvoj svih svojih potencijala. Taj je sustav u izgradnji, ali djeca s
različitim razvojnim odstupanjima nemaju istu polazišnu točku. Djeca sa sumnjom na poremećaj iz spektra autizma ili s već utvrđenom dijagnozom i njihove obitelji su u najtežoj poziciji jer su kapaciteti sustava koje oni trebaju tek u početnom stadiju izgradnje. U Hrvatskoj svjedočimo brojnim inic​i​jativama, ali i izazovima u ovom području, a simpozij otvara mogućnost da se oni prikažu i rasprave u
komunikaciji brojnih domaćih i inozemnih znanstvenika, stručnjaka i kreatora javnih politika.

Pozivamo istraživače i praktičare iz biomedicinskih i bihevioralnih disciplina da kroz izlaganja i rasprave, radionice i poster-prikaze
pridonesu potrazi za znanstveno utemeljenim i etički promišljenim odgovorima na izazove rane intervencije za djecu s rizikom ili
poremećajem iz spektra autizma. Na simpoziju očekujemo i kreatore javnih politika i predstavnike državne uprave i lokalne samouprave
jer samo zajedno možemo stvoriti učinkovit sustav rane podrške u našoj zemlji. Simpozij će se, simbolično, odvijati u tjednu u kojem se
obilježava Svjetski dan svjesnosti o autizmu te će se na taj način pokušati pridonijeti osvještavanju važnosti pravovremene procjene i
intervencije za djecu s poremećajem iz spektra autizma i njihove obitelji.

FOTOGRAFIJE

PROGRAMSKO-ORGANIZACIJSKI ODBOR:

 • Sanja Šimleša, predsjednica
 • Ivan Begovac
 • Jasmina Frey Škrinjar
 • Jasmina Ivšac Pavliša
 • Mirjana Kolarek-Karakaš
 • Marta Ljubešić
 • Melani Marković
 • Lidija Penko
 • Nelija Rudolfi
 • Jasmina Stošić
 • Esmeralda Sunko
 

POKROVITELJI

Rok za prijavu sažetaka je produžen do 8. veljače 2019., zbog tehničkih poteškoća prilikom prijave radova.
Rok za obavijest o prihvaćanju sažetaka je 11. veljače 2019.
Rok za ranu registraciju je 14. veljače 2019.

VAŽNI DATUMI:
Rok za prijavu sažetaka: 8.2.2019.
Obavijest o prihvaćanju sažetaka: 11.2.2019.
Rana registracija: 14.2.2019.
Objava konačnog programa: 14.3.2019.

Poveznica putem koje je moguća registracija sudionika, prijava radova i na kojoj su dostupne sve informacije nalazi se OVDJE.

 

Program simpozija (.pdf)

VAŽNE NAPOMENE

Ukoliko se iz iste ustanove za sudjelovanje na simpoziju prijavljuje:
– sedam (7) sudionika – jedan (1) je oslobođen plaćanja kotizacije
– trinaest (13) sudionika – dvoje (2) je oslobođeno plaćanja kotizacije

BODOVANJE SIMPOZIJA

HRVATSKA KOMORA EDUKACIJSKIH REHABILITATORA
aktivno sudjelovanje: 5 bodova za poster-prezentaciju, 6 bodova za usmenu prezentaciju, 7 bodova za radionicu i pozvano predavanje
pasivno sudjelovanje: 4 boda

HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA
aktivno sudjelovanje: 10 bodova
pasivno sudjelovanje: 8 bodova

HRVATSKA KOMORA SOCIJALNIH RADNIKA
aktivno sudjelovanje: 22 boda
pasivno sudjelovanje: 14 bodova

HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA
aktivno sudjelovanje: 20 bodova
pasivno sudjelovanje: 15 bodova

PRILOZI

Knjiga sažetaka

Evaluacijski izvještaj

Zaključci okruglog stola
4. lipnja 2016., Osijek

Tema: Pedijatrijska zaštita i druge usluge u ranoj intervenciji – kako ih povezati?

OBRAZLOŽENJE SIMPOZIJA:

Simpozij je namijenjen liječnicima, medicinskim i patronažnim sestrama, radnim i fizioterapeutima, psiholozima,
logopedima, edukacijskim rehabilitatorima, socijalnim radnicima, odgojiteljima i ostalima koji u svom radu susreću djecu rane i
predškolske dobi s razvojnim teškoćama i rizicima kako bi se unaprijedio transdisciplinarni pristup u ranoj intervenciji u djetinjstvu.

PRIJAVA SUDIONIKA:

Prijavnicu za prijavu sudionika simpozija, kao i sve ostale obavijesti, možete pronaći na mrežnim stranicama www.hurid.hr 
www.pedijatrija.org. Registracija sudionika moguća je do 30.5.2016. ili do popunjavanja broja sudionika. Registracije i uplate kotizacija
neće biti moguće na licu mjesta.

Broj sudionika simpozija je popunjen te se prijave više neće razmatrati.

KOTIZACIJA

 • članovi HURID-a i HDPSP-a: 300,00 kn
 • ostali: 350,00 kn

Kotizacija se uplaćuje na HURID-ov IBAN HR3423600001102008901 (Zagrebačka banka), s pozivom na broj 0616, s naznačenim imenom
i prezimenom sudionika za kojeg se vrši uplata. POTVRDU O UPLATI KOTIZACIJE, zajedno s ISPUNJENOM PRIJAVNICOM, pošaljite na
e-mail adresu simpozij@hurid.hr. Ljubazno molimo da potvrdu o uplaćenoj kotizaciji po potrebi predočite pri registraciji.


BODOVANJE

Bodovanje je zatraženo od Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore medicinskih sestara te naknadno od Hrvatske psihološke komore i Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora.


HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA:

Aktivno sudjelovanje: 9 bodova
Pasivno sudjelovanje: 7 bodova


HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA:

Aktivno sudjelovanje: 8 bodova
Pasivno sudjelovanje: 5 bodova

Dolazak na simpozij i smještaj sudionici organiziraju u vlastitom aranžmanu.

INFORMACIJE:

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID)
Borongajska cesta 83 f, Zagreb
Kontakt osoba: Anamaria Mikšić
simpozij@hurid.hr, 095 9111 587
www.hurid.hr


PRILOZI

Zaključci simpozija
Evaluacija simpozija
1. – 3. 2015., Čakovec

Tema: Rana intervencija u djetinjstvu: sveobuhvatnost, pravednost i kvaliteta sustava podrške

MJESTO ODRŽAVANJA:
Hotel Park, Zrinsko-frankopanska 14, Čakovec

ORGANIZATOR:
HRVATSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU

SUORGANIZATOR:
MEĐIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU

U SURADNJI S:
Uredom UNICEF-a u RH

POD POKROVITELJSTVOM:
Ministarstva zdravlja
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
Ministarstva socijalne politike i mladih

VAŽNI DATUMI:
rok za prijavu sažetaka – 15. 7. 2015.
obavijest o prihvaćanju sažetka – 20. 7. 2015.
rana registracija – do 31. 7. 2015.
objava konačnog programa – 8. 9. 2015.

PRIJAVA SUDIONIKA I SAŽETAKA
Ljubazno molimo aktivne sudionike da se prilikom prijave sažetaka pridržavaju upute o maksimalnom broju znakova
koji iznosi 1500.

VAŽNE NAPOMENE
Ukoliko se iz iste ustanove prijavljuje više sudionika (tri ili više) za sudjelovanje na simpoziju:
– prvi (1.) i drugi (2.) sudionik plaćaju 100 % iznosa kotizacije
– treći (3.) i četvrti (4.) sudionik plaćaju 80 % iznosa kotizacije
– peti (5.) sudionik je oslobođen plaćanja kotizacije
Studenti poslijediplomskog specijalističkog studija i umirovljenici plaćaju 50 % iznosa kotizacije.

 

BODOVANJE SIMPOZIJA

HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA
aktivno sudjelovanje: 13 bodova
pasivno sudjelovanje: 11 bodova

HRVATSKA KOMORA EDUKACIJSKIH REHABILITATORA
aktivno sudjelovanje: 6 bodova
pasivno sudjelovanje: 4 boda

Zatraženo je bodovanje simpozija i od Hrvatske psihološke komore i Hrvatske komore socijalnih radnika.

 

PLENARNI PREDAVAČI

Donald Wertlieb Ph. D. (CV)

D. Wertlieb

 

Važne i korisne poveznice vezane uz temu predavanja:
Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3
Prilog 4
Prilog 5
Prilog 6


doc. dr. sc. Valentina Kranželić
 (CV)

V. Kranzelic

 

dr. sc. Larisa Buhin (CV)

L. Buhin


PRILOZI

PRVA OBAVIJEST
FIRST ANNOUNCEMENT
DRUGA OBAVIJEST
SECOND ANNOUNCEMENT
KONAČNI PROGRAM
FINAL PROGRAMME
Zaključci simpozija
Evaluacija simpozija
26. – 28. rujna 2013., Zadar

Tema: Tim oko obitelji: zabluda ili stvarnost?

MJESTO ODRŽAVANJA:
Sveučilište u Zadru
(Obala kralja Petra Krešimira IV br. 2)

ORGANIZATOR:
HRVATSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU

U SURADNJI S:
Uredom UNICEF-a u RH

POD POKROVITELJSTVOM:
Ministarstva zdravlja
Ministarstva socijalne politike i mladih
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

HURID srdačno zahvaljuje domaćinu simpozija
 Sveučilištu u Zadru.

IBAN:
HR3423600001102008901

Bodovanje simpozija

HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA
aktivno sudjelovanje: 10 bodova
pasivno sudjelovanje: 8 bodova


HRVATSKA KOMORA EDUKACIJSKIH REHABILITATORA

aktivno sudjelovanje: 4 boda
pasivno sudjelovanje: 2 boda


HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA

aktivno sudjelovanje: 30 bodova
pasivno sudjelovanje: 20 bodova


HRVATSKA KOMORA PRIMALJA

aktivno sudjelovanje: 10 bodova
pasivno sudjelovanje: 8 bodova


HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA

aktivno sudjelovanje: 15 bodova
pasivno sudjelovanje: 11 bodova


PRILOZI

KNJIGA SAŽETAKA
Evaluacija simpozija
Council of Europe – Final Presentation
Zaključci i preporuke okruglog stola Podrška dojenju djece s teškoćama u razvoju i prijevremeno rođene djece (interdisciplinarni pristup)
Poziv na sudjelovanje – druga obavijest
Program simpozija
26. – 28. september 2013., Zadar

Main topic: Team around the family: myth or reality?

VENUE:
University of Zadar
(Obala kralja Petra Krešimira IV Nr. 2)

ORGANIZER:
CROATIAN ASSOCIATION ON
EARLY CHILDHOOD INTERVENTION

IN COOPERATION WITH:
the UNICEF Office for Croatia

UNDER THE AUSPICES OF THE:
Ministry of Health
Ministry of Social Policy and Youth
Ministry of Science, Education and Sports

CAECI thanks for the support received from the host of the symposium – University of Zadar.

IBAN: HR3423600001102008901

 
 
ATTACHMENTS

SYMPOSIUM EVALUATION FORM RESULTS
BOOK OF ABSTRACTS
Council of Europe – Final Presentation
Call for papers
SYMPOSIUM PROGRAMME