Stručni skup Dječjeg doma Zagreb "Sačuvajmo njihov zagrljaj"

U petak, 7. prosinca 2018. je u organizaciji Dječjeg doma Zagreb održan stručni skup “Sačuvajmo njihov zagrljaj” s temom sveobuhvatne skrbi o trudnicama i majkama s djecom. HURID je, kao dugogodišnji partner Dječjeg doma Zagreb, sudjelovao na skupu.

Dječji dom Zagreb gotovo 80 godina zbrinjava trudnice i majke s djecom u okviru zasebne jedinice Majčinski domu Nazorovoj 49. Zakon o socijalnoj skrbi propisuje ovu uslugu najdulje do navršene prve godine života djeteta. Iskustva pokazuju da je taj period prekratak za sveobuhvatnu pomoć majci kako bi uspjela nakon toga preuzeti skrb o djetetu.
Cilj stručnog skupa je prijedlog dopuna zakonskih i podzakonskih akata u sustavu socijalne skrbi na način da majka s djetetom ostane u podršci najduže do navršene treće godine života djeteta te mogućnost organiziranog stanovanja i udomiteljstva majke s djetetom, također do navršene treće godine života djeteta.