Sudjelovanje na Danima otvorenih vrata udruga 2019.

HURID je 16. svibnja 2019. od 12 do 15 sati aktivno sudjelovao na Danima otvorenih vrata udruga, video-revijom Čarolija komunikacije s djecom.

Otvorili smo vrata za roditelje i skrbnike, stručnjake i članove HURID-a, studente i (buduće) volontere, kao i sve zainteresirane, kako bismo zajednički pogledali i potom analizirali vrijedne, zanimljive i poučne video-filmove.

Cilj ove iskustvene radionice je bio osvijestiti bitne preduvjete, okolnosti i strategije kojima se potiče dobra, razvojno poticajna komunikacija s djecom.

Također, sa zadovoljstvom objavljujemo kako je HURID jedan od dva dobitnika nagrade u okviru javnog poziva „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“.

Javna dodjela nagrade je održana u sklopu konferencije Ureda za udruge „Budućnost civilnoga društva: aktivan doprinos građana društvenim promjenama”, u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, 17. svibnja od 11 do 12 sati.

Srdačno zahvaljujemo Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske što je prepoznao vrijednost HURID-ovog djelovanja!