SUDJELOVANJE NA EDUKACIJI „POTPOMOGNUTA KOMUNIKACIJA I ASISTIVNA TEHNOLOGIJA ZA NAJMLAĐU DJECU SA SLOŽENIM KOMUNIKACIJSKIM POTREBAMA”

HURID je sudjelovao na  edukaciji „Potpomognuta komunikacija i asistivna tehnologija za najmlađu djecu sa složenim komunikacijskim potrebama” čiji se prvi dio održao online 18. i 19. lipnja 2020. godine, a drugi dio slijedi ujesen.

Edukacija se održava u okviru programa „KOMUNIKACIJA ZA SVAKO DIJETE: Primjena tehnologije 21. stoljeća za promociju komunikacije, obrazovanja i socijalnog uključivanja djece rane dobi s teškoćama u razvoju” u organizaciji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s  Fakultetom elektrotehnike i računarstva te uz podršku Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj.

Neke od tema prvog dijela održane edukacije bile su: rana intervencija i rani komunikacijski razvoj, nisko- i visokotehnološki oblici potpomognute komunikacije, komunikacijske ploče u okviru Cboarda (https://www.cboard.io/hr/) i Boardbuildera, uz brojne praktične i korisne primjere te detaljne prikaze rada s aplikacijom.

Čestitamo kolegicama na izvrsnoj organizaciji te iznimno stručnim, zanimljivim i korisnim izlaganjima!