Sudjelovanje na simpoziju “Integrirane usluge kroz međusektorsku suradnju”

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) pridružit će se svečanom obilježavanju 35. godišnjice rada Podružnice Sloboština Centra za rehabilitaciju Zagreb aktivnim sudjelovanjem na znanstveno-stručnom simpoziju „Integrirane usluge kroz međusektorsku suradnju“ koji će se održati 28. i 29. studenoga 2019. u hotelu Westin u Zagrebu.

Simpozij organizira Centar za rehabilitaciju Zagreb, uz suorganizatore: Školu narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, pod pokroviteljstvom Grada Zagreba i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a s ciljem unapređenja socijalnih usluga dijalogom, raspravom i izlaganjima domaćih i stranih znanstvenika i stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskih, biomedicinskih i bihevioralnih usmjerenja te kreatora javnih politika.

U ime HURID-a, na panel raspravi „Suradnjom sustava do kvalitetne integrirane skrbi za djecu s teškoćama u razvoju – zajednička vizija za budućnost“ sudjelovat će prof. emerita dr. sc. Marta Ljubešić, predsjednica Upravnog odbora HURID-a.