SUDJELOVANJE U NASTAVKU EDUKACIJE „POTPOMOGNUTA KOMUNIKACIJA I ASISTIVNA TEHNOLOGIJA ZA NAJMLAĐU DJECU SA SLOŽENIM KOMUNIKACIJSKIM POTREBAMA”

HURID je 10. i 11. rujna 2020. godine sudjelovao u drugom dijelu online edukacije „Potpomognuta komunikacija i asistivna tehnologija za najmlađu djecu sa složenim komunikacijskim potrebama”, u čijem je prvom dijelu sudjelovao u lipnju ove godine.

Edukacija je održana u okviru programa „KOMUNIKACIJA ZA SVAKO DIJETE: Primjena tehnologije 21. stoljeća za promociju komunikacije, obrazovanja i socijalnog uključivanja djece rane dobi s teškoćama u razvoju” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva, a uz podršku Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj.

Neke od tema drugog dijela edukacije bile su: komunikacijska matrica, ciljevi intervencije u području komunikacijskog i jezičnog razvoja i planiranje intervencije, funkcionalnosti aplikacije Cboard, organizacija komunikacijskih knjiga, integracija asistivne tehnologije u okolinu korisnika, prikaz odabranih ICT-AAC rješenja za edukaciju, itd.

Srdačno zahvaljujemo na mogućnosti sudjelovanja u ovoj iznimno kvalitetnoj i odlično organiziranoj edukaciji!