Tjelesno zdravlje i rast: spavanje

Brojna djeca ovih dana po prvi puta polaze u dječji vrtić 🥳 , stoga slijede prigodne objave o tri jednako važna područja tjelesnog zdravlja i rasta: spavanju 🛏 , prehrani i tjelesnoj aktivnosti.
👉 Poticanje tjelesnog zdravlja i rasta doprinosi dobrobiti te zdravom i aktivnom životu djece. Koristeći svoja tijela na različite načine, djeca shvaćaju što im je potrebno i što sve mogu. Dojenčad i djeca rane dobi nastoje zadovoljiti svoje potrebe za hranom, odmorom, kretanjem, stimulacijom i istraživanjem, a komuniciraju izrazima lica, zvukovima, pokretima i riječima, ovisno o svojim trenutnim sposobnostima. Važno je da odrasli reagiraju kada djeca izražavaju svoje potrebe: korisno je uspostaviti rutinu i reagirati dosljedno.
Odgojitelji u dječjim vrtićima su stručnjaci za provođenje rutine i organiziranje sredine u kojoj se djeca rane dobi osjećaju ugodno i sigurno. 🧸
Više o temi spavanja u okviru razvoja i poticanja tjelesnog zdravlja i rasta pročitajte u sažetku poglavlja HURID-ovog priručnika „Temelji ranog djetinjstva“.