UKLJUČIVANJE DJECE U AKTIVNOSTI ODRASLIH

Brojni su poslovi koje roditelji trebaju obavljati dnevno, tjedno ili povremeno. 🗒 ✏️
U većinu njih se mogu (i trebaju) uključiti djeca. ✅
 
Zašto❓
 
👉 Uključivanje djece u „poslove odraslih“ otvara prilike za komunikaciju i učenje novih vještina. Tu mogućnost svi mi, i stručnjaci i roditelji, trebamo više cijeniti i poticati. 👍