Upotreba fotografija

Pomoću fotografija 📸 moguće je poticati razvoj različitih sposobnosti:

⭐️ jezičnoga razumijevanja

⭐️ predviđanja onoga što slijedi

⭐️ odabira

⭐️ usvajanja novih riječi

⭐️ uparivanja predmeta s fotografijama

⭐️ uparivanja fotografija

 

Više informacija o upotrebi fotografija dostupno je ovdje.

Što biste još dodali❓

Pišite nam na hurid@hurid.hr.