ZAVRŠEN CIKLUS RADIONICA „RASTIMO ZAJEDNO PLUS“

U okviru provedbe treće, završne godine trogodišnjeg programa „Obitelji usmjerena rana intervencija u djetinjstvu“ koje financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, od listopada do prosinca 2019. godine održan je novi ciklus od 11 radionica za roditelje djece s teškoćama u razvoju i razvojnim rizicima „Rastimo zajedno Plus“ u Zagrebu.

Glavni cilj ovih edukativnih i podržavajućih radionica je pružiti roditeljima djece s razvojnim rizicima i/ili teškoćama informativnu i psihološku podršku. Kroz tromjesečne radionice nastoji se osnažiti roditelje za adekvatno suočavanje s izazovima svakodnevnog života te se potiče stvaranje mreže podrške. Konkretne teme radionica su: Psihološke potrebe djeteta i roditeljski ciljevi, Slušanje – važna vještina roditeljstva, Kako dijete uči o svijetu oko sebe, Granice: kako i zašto, Roditeljske odgovornosti, itd.

U ovom ciklusu sudjelovalo je 10 roditelja u prostorijama Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. Radionice su vodile Ana-Marija Bohaček, prof. rehab. educ. i Branka Starc, prof. psiholog.

Za vrijeme trajanja radionica za roditelje, njihova djeca (N=9) sudjelovala su na edukativnim interaktivnim radionicama sa studentima edukacijske rehabilitacije, uz mentorstvo edukacijskog rehabilitatora. Gotovo sva djeca imaju razvojne teškoće u vidu poremećaja iz spektra autizma i intelektualnih teškoća te su im studenti-volonteri na temelju razvojnih profila uz superviziju pružali podršku i osmišljavali zajedničke aktivnosti.