Završena tri ciklusa edukacija u okviru prve godine provedbe programa “Podrška obiteljima djece rane dobi s razvojnim rizicima i teškoćama”

📣 Jučer (4.10.2023.) je održana posljednja radionica u okviru prve godine programa “Podrška obiteljima djece rane dobi s razvojnim rizicima i teškoćama”, koji se, u partnerstvu s Poliklinikom za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac, provodi uz podršku Ministarstva zdravstva.
 
Tema je bila “Tranzicija kao kontinuitet u pružanju podrške” 🫶 , a održala ju je kolegica Marijana Konkoli Zdešić.
 
Srdačno zahvaljujemo voditeljici i više od 3️⃣0️⃣ sudionika na uključivanju, komentarima i pitanjima! 🍀