NACIONALNI SIMPOZIJ DANAS ZA SUTRA – kroz intersektorsku suradnju do integriranih usluga u ranoj intervenciji u djetinjstvu

NACIONALNI SIMPOZIJ DANAS ZA SUTRA – kroz intersektorsku suradnju do integriranih usluga u ranoj intervenciji u djetinjstvu

 

PROGRAM

Sažetak skupine radova objavljenih u časopisu The Lancet


12. prosinca 2017. (utorak
)
TEMA: Razvoj integriranih politika i sustava za ranu intervenciju u djetinjstvu

Priča o Denisu i Dini (UNICEF)
Srdačno zahvaljujemo Denisu i Dini te njihovim obiteljima.

Plenarno predavanje
Izgradnja učinkovitog nacionalnog sustava rane intervencije u djetinjstvu u Hrvatskoj (dr. sc. Emily Vargas-Barón)
Building an Effective National ECI System for Croatia (Emily Vargas-Barón, Ph.D.)

Panel Integrirani pristup u unapređenju sustava rane intervencije u djetinjstvu u Republici Hrvatskoj
I. dio:
Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom (Mira Pekeč Knežević)
Ured pravobraniteljice za djecu (Ivona Salaj)
Ured UNICEF-a u Hrvatskoj (Valentina Otmačić)
Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu – HURID (Marta Ljubešić)
II. dio:
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (Marija Pletikosa)
Ministarstva znanosti i obrazovanja (Marija Ivanković)
Ministarstvo zdravstva (Željko Plazonić)

Rad u malim grupama

ZAKLJUČCI – 12.12.2017. (dr. sc. Emily Vargas-Barón)


13. prosinca 2017. (srijeda)
TEMA: Prikaz dobrih praksi u ranoj intervenciji u djetinjstvu

Tematski simpozij Kroz intersektorsku suradnju do integriranih usluga u ranoj intervenciji u djetinjstvu (poster-sekcija, 13.12.2017.) – knjiga sažetaka