Hurid

RANA INTERVENCIJA U HRVATSKOJ

U našoj zemlji su često intervencijski postupci više usmjereni na djetetove slabe strane, bez prepoznavanja njegovih snaga, a usluge su fragmentirane i neravnomjerno raspoređene na teritoriju Republike Hrvatske pa ih roditelji teško pronalaze.

„Roditelji često izjavljuju kako su njihove potrebe za informacijama nezadovoljene te kako žive pod pritiskom da djetetov napredak ovisi upravo o tome koliko će oni s djetetom vježbati.“

Stručnjaci nisu povezani, stoga ovisi o roditeljskoj snalažljivosti i upornosti što će i koliko osigurati za svoje dijete. Također, ne postoji jedinstveno mjesto pristupa u sustav rane intervencije pa roditelji s djecom rane i predškolske dobi dugo lutaju, a mnoga djeca ostaju i neobuhvaćena.

Roditelji izvještavaju kako su njihove potrebe za informacijama nezadovoljene, kako se vremenski i financijski iscrpljuju jer usluge pronalaze i plaćaju sami te da je neorganiziranost sustava veliki generator roditeljskog stresa i nezadovoljstva. Roditelji često izjavljuju kako žive pod pritiskom da djetetov napredak ovisi upravo o tome koliko će oni s djetetom vježbati. Posljedica je da se bezuvjetno prihvaćanje ispunjeno toplinom i bliskošću žrtvuje terapeutskoj ulozi roditelja, a djeca često imaju manje prilika za izloženost razvojno primjerenim iskustvima.

Primjeri roditeljskih izjava:

  •  „Moj petogodišnjak je već doslovno lud od svih testiranja i reakcija ljudi koji ih provode, a ja sam vjerojatno još više pogođena od njega, pa se pitam da li da ga izložim još jednom pregledu na koji smo upućeni. Nitko se ne pita kako je nama i hoćemo li izdržati.“ 
  •  „Svi nam govore da o nama ovisi kako će naše dijete napredovati, a mi se osjećamo sve više krivima i nemoćnima. Udaljili smo se od prijatelja da izbjegnemo neugodna pitanja i savjete koji su kao sol na ranu, sve smo podredili vježbanju, ali naš jednogodišnji sin još ne puže niti se uspravlja. Stalno se pitamo u čemu smo pogriješili.“
  •  „Idemo na jako puno različitih terapija i ne znamo kako sve savjete povezati i ugraditi u naš život. Toliko toga ne razumijemo, a nitko nema vremena za razgovor.“
  •  „Prvo su nam govorili da paničarimo i da djetetu nije ništa, a sada nas pitaju gdje smo do sada bili…“

 

Postoje i brojna pozitivna iskustva. U njima se naglašava empatičnost stručnjaka, prepoznavanje i uvažavanje roditeljskih potreba te partnerski odnos s roditeljima. Stručnjaci i roditelji su na istoj strani, a na drugoj su djetetove razvojne teškoće – utjecaj kojih na razvojni ishod stručnjaci i roditelji zajedno umanjuju. U tome im na različite načine može pomoći i platforma www.raniklik.hr, koja obuhvaća podatke o pružateljima usluga rane intervencije iz različitih sektora na području cijele Republike Hrvatske te daje mogućnost da registrirani članovi dijele i prate obavijesti relevantne za područje rane intervencije u djetinjstvu.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost HURID-a i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.