Poziv na edukaciju o društveno korisnom učenju (DKU) u okviru projekta DOBRO

  Pozivamo pojedince koji su zaposlenici ili članovi organizacija civilnog društva s područja Grada Zagreba i Brodsko-posavske županije, a koje se bave ranom intervencijom u djetinjstvu i brigom za djecu rane dobi, na edukaciju o društveno korisnom učenju, metodi koja je pokazala izniman uspjeh u svijetu.

  Edukacija je namijenjena svim nastavnicima partnerskih fakulteta i organizacijama civilnog društva koje se zanimaju za poboljšanje suradnje s fakultetima i za otkrivanje mogućnosti institucionalizacije angažiranja studenata u rješavanju konkretnih društvenih problema i zadovoljavanju konkretnih društvenih potreba.

  Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje, molimo da se prijavite putem sljedeće POVEZNICE ZA PRIJAVU.

  Cilj edukacije:
  doprinijeti osnaživanju stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva u području skrbi za djecu s razvojnim rizicima i teškoćama i njihove obitelji

  Voditeljica edukacije:
  Nives Mikelić Preradović, dr.sc.

  Vrijeme održavanja edukacije:

  • Zagreb: 10.5.2018. (četvrtak), od 9 do 16 sati u prostorima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83 f, Zagreb) – Centar za rehabilitaciju (dvorana Mljet)
  • Slavonski Brod: 16.5.2018. (srijeda), od 10 do 16 sati u prostorima Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti dislociranog studija u Slavonskom Brodu (Gundulićeva 20, Slavonski Brod)

  Teme edukacije

  1. Osnovna terminologija, koncepti i teorijska pozadina DKU-a u visokoškolskom obrazovanju,
   nacionalni i međunarodni primjeri DKU-a
  2. Institucionalizacija DKU-a u visokoškolskoj nastavi na preddiplomskoj/diplomskoj/
   postdiplomskoj razini
  3. Očekivanja i odgovornosti nastavnika, studenata i organizacija civilnog društva
  4. Pet ključnih faza uspješnog DKU-a
  5. Planiranje, razvoj i evaluacija DKU projekata: mogući pristupi
  6. Elementi evaluacije studenata i alat za ocjenu DKU-a
  7. Uloga organizacija civilnog društva u provedbi projekata
  8. Administrativna i institucionalna pitanja vezana za razvoj projekta

  Edukacija se provodi u okviru projekta „Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO“ koji sufinanciraju Europska Unija i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od 875.214,46 kuna. Nositelj projekta je Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID), a partneri su Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku.