DJEČJI TJEDAN i DJEČJA PRAVA

📜Poštivanje, zaštita i promicanje ljudskih prava ključni su za dobrobit pučanstva, kao i novih naraštaja.

📜Sva djeca se rađaju s temeljnim slobodama i pravima koja pripadaju svim ljudskim bićima.

U Dječjem tjednu, prisjetimo se zajedno Konvencije o pravima djeteta! 👶🧸💓

DJEČJA PRAVA (pdf)