Edukacija u okviru programa „Dobar start za sve“ u Dječjem vrtiću Utrina

Naša suradnica doc. dr. sc. Marina Milković, prof. rehabilitator s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Odsjeka za oštećenja sluha održala je dvodnevnu edukaciju 28. travnja i 5. svibnja u Dječjem vrtiću Utrina. Edukacija je održana u okviru programa “Dobar start za sve: stručna potpora ugroženom djetetu rane dobi i njegovom okruženju” kao dio aktivnosti jačanja kapaciteta pružatelja usluga na temu manualne komunikacije u poticanju djece s teškoćama za odgojitelje, stručne suradnike i roditelje djece s teškoćama u razvoju.
Edukacija je bila vrlo zanimljiva i korisna te je iziskivala mnogo aktivnog angažmana svih prisutnih.
Hvala Dječjem vrtiću Utrina, svim sudionicima i našoj edukatorici za izvrsno odrađen posao!
IMAG5109
IMAG5107