Izvještaj s trećeg predavanja "Članovi za članove" i najava novog predavanja

U četvrtak, 6. travnja 2017. u 15:00 sati na Tribini Grada Zagreba održano je treće predavanje u HURID-ovom ciklusu “Članovi za članove”.
Prvi dio predavanja pod nazivom “ŠTO PRIJE VJEŠTAČENJA?” održala je Mira Pekeč Knežević, dipl. soc. radnica, zamjenica Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, a drugi dio predavanja pod nazivom“INTERDISCIPLINSKI PRISTUP SREDIŠNJEG UREDA ZAVODA ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM”održala je prof. dr. sc. Ljerka Cvitanović-Šojat. Zahvaljujemo se predavačicama na vrlo zanimljivim i informativnim predavanjima!
Power-point prezentaciju prof. Cvitanović-Šojat možete pogledati ovdje: prezentacija – Interdisciplinarni pristup.
Nakon predavanja je održana rasprava u koju su se uključile predavačice i njihovi kolege/kolegice te svi sudionici predavanja. Drago nam je što su nam se pridružili i neki roditelji te dali uvid u svoja iskustva sa sustavom i zakonodavnim okvirom za ostvarivanje prava na podršku djeteta rane i predškolske dobi s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju.
Nekoliko fotografija s predavanja možete vidjeti niže u objavi.
Iduće predavanje u okviru ciklusa „Članovi za članove (i zainteresiranu javnost)“ održat će Silvija Pucko, prof. defektolog na temu “Rana intervencija u lokalnoj zajednici – od inicijative pojedinca do sustavnog programa“. Predavanje će se održati 25. svibnja 2017. od 16:30 do 18:30 na Tribini Grada Zagreba, Kaptol 27.
Predavanje i rasprava namijenjeni su članovima HURID-a, ali i drugim zainteresiranim stručnjacima.
Moderator predavanja bit će prof. emerita dr. sc. Marta Ljubešić.
Ulaz je slobodan i kotizacija se neće naplaćivati.
IMG_20170406_151223
Hisilicon Balong
Hisilicon Balong