Osvrt na Četvrti hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu

Četvrti hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu s temom „Rana intervencija u djetinjstvu: sveobuhvatnost, pravednost i kvaliteta sustava podrške“ je uspješno održan u Čakovcu od 1. do 3. listopada 2015. Na simpoziju je sudjelovalo više od 150 sudionika iz zemlje i inozemstva, kao i mnogobrojni predstavnici državne, regionalne i lokalne samouprave.
Održana su tri plenarna predavanja praćena vođenim raspravama, kao i tri vođene tematske sekcije na temu statusa i provedbe rane intervencije (u regionalnim središtima – pet zemalja, u županijskim socijalnim planovima  – šest hrvatskih županija te u gradovima prijateljima djece – četiri grada). Također su zasebno održane još dvije tematske sekcije, dvadeset usmenih izlaganja i četiri okrugla stola te je predstavljeno 28 postera.
Kao jake strane u području rane intervencije u djetinjstvu u Hrvatskoj pokazali su se brojni primjeri dobre prakse te postojanje čitavog niza „karika“ sustava rane intervencije. Simpozij je pokazao kako proaktivan rad stručnjaka u stvaranju javnih politika daje dobre rezultate u pogledu kvalitete, dostupnosti i održivosti rane intervencije u lokalnoj zajednici.
U suradnji sa suorganizatorima simpozija i suradnicima su definirani ZAKLJUČCI SIMPOZIJA, u čemu je aktivno sudjelovao i Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.
Rezultate evaluacije simpozija možete preuzeti ovdje.
 

HURID srdačno zahvaljuje

požrtvovnom suorganizatoru simpozija: Međimurskoj udruzi za ranu intervenciju u djetinjstvu (MURID),

pokroviteljima simpozija: Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta
Ministarstvu socijalne politike i mladih,

Uredu UNICEF-a u Republici Hrvatskoj

te Međimurskoj županiji i

Rotary klubu Prelog!