Osvrt na dvanaestu javnu tribinu Članovi za članove i zainteresiranu javnost

Dvanaesto predavanje iz ciklusa „Suradnjom do mreže rane intervencije u djetinjstvu“, koju već treću godinu HURID priređuje u okviru javnih tribina „Članovi za članove i zainteresiranu javnost“, održao je 6. studenoga 2019. tim iz Centra za rehabilitaciju Zagreb – podružnica Sloboština. Prikaze rada na vrlo sadržajan i zanimljiv način priredile su Teodora Not, predstojnica podružnice Sloboština, Smiljana Eljuga, voditeljica Odjela stručne podrške u obitelji i Tena Matijaš, voditeljica Kabineta za ranu intervenciju. U završnom dijelu tribine održan je okrugli stol Klikni za stručnjaka!, s ciljem predstavljanja alata za povezivanje stručnjaka – tražilice usluga www.raniKLIK.hr, a vodila ga je izvršna direktorica HURID-a Marina Šimanović.

Rad podružnice Sloboština Centra za rehabilitaciju Zagreb u okviru koje se odvija i rad s djecom s teškoćama u razvoju rane i predškolske dobi predstavila je predstojnica podružnice mr. sc. Teodora Not. Podružnica Sloboština u sustavu je socijalne skrbi. Svojim programima pruža kompleksnu rehabilitaciju i podršku djeci i njihovim obiteljima kroz usluge rane intervencije, psihosocijalne podrške u obitelji i samoj podružnici, osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, pomoći pri uključivanju u programe redovitog odgoja i obrazovanja te uslugom boravka. Programima je obuhvaćeno više od 220 djece. Kao profesionalna zajednica, ova ustanova promiče suvremene trendove u radu i prihvaćanju djece s teškoćama u razvoju, obitelji usmjeren pristup uz partnerski odnos i osnaživanje te djeluje prema načelima transdisciplinarnosti. Podružnica je veoma aktivna u stvaranju širokog dijaloga s lokalnom zajednicom te njeguje inkluzivni pristup.

Odjel Stručne podrške u obitelji predstavila je Smiljana Eljuga, prof. koja vodi Odjel i istovremeno je dugogodišnji pružatelj stručne podrške u obiteljima djece s teškoćama u razvoju. Ustanova je još 1980. godine otvorila novi program koji je uključivao dolazak stručnjaka edukacijske rehabilitacije u obitelj djeteta s teškoćama u razvoju. Program se pokazao izuzetno uspješan i opravdan sve do današnjih dana te se kontinuirano usavršava, ali i raste broj korisnika, kao i broj stručnjaka koji pružaju podršku. Ciljevi programa su: osnaživanje roditelja kroz partnerski odnos i individualiziranu podršku, koordinirana i cjelovita podrška djetetu te podrška kod tranzicije djeteta u druge programe. Odjel pruža podršku za 96 djece s teškoćama u razvoju od 3 do 7 godina, a 78 njih su ujedno i polaznici vršnjačkih skupina u vrtićima Grada Zagreba. U Odjelu Stručne podrške u obitelji radi 13 stručnjaka edukacijske rehabilitacije, a stručnjake drugih profila dijele s drugim odjelima iz podružnice Sloboština Centra za rehabilitaciju Zagreb. Cjelokupni rad zasniva se na timskom pristupu (edukacijski rehabilitator, psiholog, socijalni radnik, logoped, SI terapeut), a nositelj programa je rehabilitator.

Treći dio prikaza pod nazivom „Rana intervencija u Centru za rehabilitaciju Zagreb – podružnica Sloboština“ održala je specijalistica rane intervencije Tena Matijaš prikazavši rad Kabineta za ranu intervenciju. Prikazani su način prijema djece u program rane intervencije, ciljevi i program rada, kao i usluge grupnog rada – Iskustvene igraonice i Mala škola te grupe podrške za roditelje „Opušteno roditeljstvo, sretno djetinjstvo“. Kroz kratke videozapise prikazana je rana razvojna procjena, provođenje programa u suradnji s roditeljima te grupne aktivnosti usmjerene na pripremu djece za vrtić. Kao novitet istaknuto je proširenje usluge rane intervencije kroz ESF projekt „Život u mom domu” i ostvarenje suradnje sa Službom zdravstvene zaštite predškolske djece Doma zdravlja Zagreb – Centar.

Okrugli stol „Klikni za stručnjaka!“ je pokazao kako tražilica usluga www.raniklik.hr teži istim ciljevima kao i tribine „Suradnjom do mreže rane intervencije u djetinjstvu“ jer želi roditeljima olakšati put do pružatelja usluga i ohrabriti ih da to učine ako primijete zabrinjavajuće znakove u razvoju svog djeteta, zalaže se za timski pristup koji nadilazi granice pojedinog sektora ili ustanove te njeguje obitelji usmjeren pristup. Dva prikazana kratka promotivna videozapisa imala su cilj motivirati prisutne da provjere ima li ustanova u kojoj rade svoj profil, osuvremenjuje li se profil kontinuirano aktualnim podacima o radu te da pridonesu da se to dogodi.

Rasprava je potvrdila veliki interes za stvaranje sustava i dobre povezanosti među pružateljima usluga te potrebu izrade protokola suradnje koji će osigurati kvalitetniju i dostupniju podršku djeci s razvojnim rizicima ili teškoćama i njihovim obiteljima.

Evaluacijski izvještaj javne tribine