Najava simpozija „Pedijatrijska zaštita i druge usluge u ranoj intervenciji – kako ih povezati?“

HURID će zajedno s Hrvatskim društvom za preventivnu i socijalnu pedijatriju (HDPSP), Medicinskim fakultetom Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Klinikom za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Osijek i Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu organizirati simpozij na temu „Pedijatrijska zaštita i druge usluge u ranoj intervenciji – kako ih povezati?“ 4. lipnja 2016. godine u Kliničkom bolničkom centru Osijek, na Klinici za ginekologiju i opstreticiju, predavaonica, 3. kat.

Simpozij je namijenjen liječnicima, medicinskim i patronažnim sestrama, radnim i fizioterapeutima, psiholozima, logopedima, edukacijskim rehabilitatorima, socijalnim radnicima, odgojiteljima i ostalima koji u svom radu susreću djecu rane i predškolske dobi s razvojnim teškoćama i rizicima kako bi se unaprijedio transdisciplinarni pristup u ranoj intervenciji u djetinjstvu.

Prijavnicu za prijavu sudionika simpozija, kao i sve ostale obavijesti, možete pronaći na mrežnim stranicama www.hurid.hr (pod “Događanja” na desnoj strani) i www.pedijatrija.org.

NAPOMENA: Molimo Vas da obratite pažnju na promjenu lokacije održavanja simpozija. Nova adresa je Klinički bolnički centar Osijek, Huttlerova 4, 31 000 Osijek – Klinika za ginekologiju i opstreticiju, predavaonica, 3. kat.