Održana radionica o funkcionalnostima tražilice www.raniKLIK.hr u okviru projekta DOBRO

Radionica o funkcionalnostima tražilice www.raniKLIK.hr i uporabi podataka iz tražilice za zagovaranje stvaranja sustava rane intervencije u djetinjstvu kod lokalne samouprave održana je u utorak 3.7.2018. od 9:00 do 11:00 sati u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Na radionici su sudjelovali zaposlenici i članovi organizacija civilnog društva s područja Grada Zagreba koje djeluju u području rane intervencije u djetinjstvu i brige za djecu rane dobi sa svrhom jačanja njihovih stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta.

Radionica je organizirana u okviru projekta DOBRO čija je svrha pridonijeti javnoj dostupnosti podataka o pružateljima usluga u ranoj intervenciji, osnaživanju organizacija civilnog društva i povećanju kvalitete obrazovanja za intersektorsko područje rane intervencije u djetinjstvu putem društveno korisnog učenja te pridonijeti trajnom partnerstvu dva fakulteta i organizacija civilnog društva.
EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ