O nama
Što je HURID?

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) je nevladina udruga koja okuplja stručnjake u području rane intervencije s ciljem stvaranja sustava rane intervencije i promicanja znanstveno utemeljenih programa koji će pridonijeti dobrobiti mlađe djece s biološkim ili socijalnim rizikom i kvaliteti života njihovih obitelji.

Koji je cilj djelatnosti HURID-a?

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu svojim je statutom definirala osnovni cilj djelatnosti, a to je  promicanje dobrobiti sve mlađe djece u Republici Hrvatskoj, a osobito one s biološkim ili socijalnim rizikom za optimalan razvoj. Smatramo da je skrb za mlađu djecu neodjeljiva od podrške njihovim roditeljima, odnosno obitelji.

Stoga HURID želi:
  • senzibilizirati javnost za potrebe mlađe djece koja imaju razvojne teškoće ili rizik za njihov nastanak, kao i za potrebe njihovih obitelji koje trebaju pouzdane informacije i  različite oblike podrške

  • informirati javnost, osobito mlade roditelje, o temeljnim djetetovim potrebama i o važnosti ranih interakcija za djetetovo napredovanje i učenje

  • potaknuti uspostavljanje mreže programa rane intervencije

  • stvoriti mobilne timove koji bi bili blizu onih kojima trebaju

  • inicirati promjene u zakonodavstvu koje će osiguravati pravo mlađeg djeteta i obitelji na uključivanje u program kada za to postoji potreba

  • unaprijediti obrazovanje stručnjaka za ranu intervenciju u djetinjstvu

  • biti forum za komunikaciju među stručnjacima koji rade s mlađom djecom i njihovim obiteljima te tako povezati praktičare i znanstvenike različitih profesionalnih usmjerenja

  • brinuti o poštivanju profesionalnih i etičkih standarda u radu s mlađom razvojno ugroženom djecom i njihovim obiteljima

Tko je i kada osnovao HURID?

HURID su osnovali stručnjaci različitih profesija (defektolozi, liječnici, logopedi, pedagozi, psiholozi, rehabilitatori i dr.) koji rade s mlađom djecom s razvojnim rizicima ili odstupanjima te imaju uvid u teškoće s kojima se susreću njihove obitelji budući da Hrvatska nema uspostavljen kvalitetni sustav rane intervencije. Osnivačka skupština Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu održana je 19. rujna 2007. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a udruga je službeno registrirana 19. prosinca iste godine.

Članovi Upravnog odbora Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu:
misija

je unapređenje kvalitete života obitelji djece rane životne dobi s razvojnim rizicima i teškoćama i njihovih obitelji u Republici Hrvatskoj, kao i stvaranje uvjeta da svako dijete i obitelj dobiju najbolju moguću potporu te priliku za učenje i osobni razvoj.

vizija

je biti jaka profesionalna organizacija koja djeluje u području rane intervencije u djetinjstvu u Republici Hrvatskoj, sastavljena od stručnih kadrova i educiranih volontera. Želimo razvijati, primjenjivati i širiti znanstveno utemeljene pristupe i najviše standarde kvalitete djelovanja u ranoj intervenciji u djetinjstvu; surađivati s javnim i stručnim institucijama na nacionalnoj i lokalnoj razini; senzibilizirati javnost za potrebe djece rane životne dobi s razvojnim rizicima i teškoćama, kao i njihovih obitelji; djelovati u smjeru ostvarivanja ciljeva kroz utjecaj na promjene pravnih propisa i njihovu primjenu na svim razinama te omogućiti stalni rast i razvoj udruge u djelovanju za opće dobro.

dokumenti
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
Download
PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU, OBRADI I KORIŠTENJU TE ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA FIZIČKIH OSOBA
Download
Godišnji izvještaj o radu za 2020. godinu
Download
Pristupnica – učlanjenje u HURID
Download
Godišnji izvještaj o radu za 2018. godinu
Download
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2017. GODINU
Download
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2016. GODINU
Download
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2015. GODINU
Download
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2014. GODINU
Download
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2013. GODINU
Download
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2012. GODINU
Download
Statut
Download
Godišnji izvještaj o radu za 2021.
Download
Financijski i operativni plan za 2023. godinu
Download
Financijski i operativni plan za 2022. godinu
Download
Godišnji izvještaj o radu za 2019. godinu
Download
letci
Rana intervencija
Download
Rani klik
Download
Obitelji usmjerena rana intervencija u djetinjstvu
Download
Roditelji su pitali
Download
zaposlenici

Nema zaposlenika

članstvo

Dana 22. studenoga 2018. godine HURID broji 103 člana, odnosno stručnjaka (liječnika, rehabilitatora, logopeda, psihologa, socijalnih radnika i dr.) koji djeluju na unapređivanju sustava rane intervencije u Hrvatskoj.

Kako postati članom?

Svaka fizička osoba, koja je punoljetna i poslovno sposobna, te koja prihvaća ciljeve radi kojih je Udruga osnovana i odredbe Statuta, može postati njenim članom, sukladno zakonu i Statutu. Poželjno je da članovi Udruge djeluju u programima rane intervencije ili su zainteresirani za to područje, o čemu izvještavaju u svom životopisu.

Prema čl. 25 Statuta HURID-a, fizička osoba koja želi postati redovitim članom Upravnom odboru podnosi zahtjev koji se sastoji od pristupnice i životopisa. Pristupnicu supotpisuju dva redovita člana Udruge te potencijalni član koji svojim potpisom prihvaća obvezu sudjelovanja u radu HURID-a te poštivanje odredbi Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge. Upravni odbor na svojoj sjednici donosi odluku o prijemu u članstvo.

Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 50,00 kuna. Članarina se može podmiriti uplatom na HURID-ov IBAN: HR3423600001102008901 kod Zagrebačke banke (žiro račun: 2360000-1102008901) s pozivom na broj godine za koju se uplaćuje članarina (npr. 2016). Pri uplati je kao svrhu potrebno navesti da se radi o uplati članarine za određenu godinu/-e.

Statut HURID-a

Ispunjenu pristupnicu i priloženi životopis pošaljite na adresu:
Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu
Masarykova 22
10000 Zagreb
Ovdje možete preuzeti pristupnicu:
PRISTUPNICA.pdf koju možete isprintati pa čitavu ispuniti ručno ili
PRISTUPNICA.doc koju možete ispuniti na računalu pa isprintati za potpisivanje.

donacije

Smatrate li naš rad vrijednim i bitnim za zdravi razvoj djece, podržite rad naše Udruge! Svojom novčanom donacijom na HURID-ov IBAN HR3423600001102008901  (Zagrebačka banka) možete podržati neki od projekata.

Imate li kakvo dodatno pitanje, pišite nam!

Zamolbu za donaciju programu “Rana intervencija u djece s teškoćama u razvoju i razvojnim odstupanjima” možete preuzeti ovdje.
HURID-ov OIB: 61696311437
HURID-ov IBAN: HR3423600001102008901